Available courses

Khoá học Nhập môn An Toàn Thông Tin

Mã học phần: IT1110

Mã học phần: IT3020

Mã học phần: IT3010  

Mã học phần: IT3070

Mã học phần: IT3020 (thầy Trần Vĩnh Đức)

Mã học phần: IT3040

Mã học phần: IT4906

Mã học phần: IT4653 

Mã học phần: IT4761

Mã học phần: IT4756

Mã học phần: IT4779


Mã học phần: IT4020 

Mã học phần: IT4050/IT4053

Mã học phần: IT4110

Mã học phần: IT4130

Mã học phần: IT4343E

Mã học phần: IT4251

Mã học phần: IT3170 - IT3680 

Mã học phần: IT3650

Dành cho Samsung Talented Program

Mã học phần: IT4342E

Chương trình dịch 

Mã học phầnIT3042

Dành cho sinh viên Việt Nhật

Mã học phần: IT3322E

Dành cho sinh viên ICT

Mã học phần: IT4025b

Mã học phần: IT4025

Dành cho sinh viên ngành An toàn thông tin.

Mã học phần: IT3062

Cơ sở Toán cho An toàn Thông tin.