Site news

General news and announcements

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Tổng hợp ảnh sinh viên tốt nghiệp kỳ 20162B Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T7, 2 Th09 2017, 9:22 PM
Samsung Software Challenge 2016 Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T6, 7 Th10 2016, 1:45 PM
Ngày hội Tự do phần mềm nguồn mở SFD 2016 Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
CN, 11 Th09 2016, 9:23 PM
Cuộc thi IT Talent Contest 2016 Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T3, 17 Th05 2016, 8:44 PM
Lịch thi HK2 Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T3, 10 Th05 2016, 9:18 PM
Khai giảng khóa học mở JavaScript Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T6, 15 Th04 2016, 6:01 PM
Định hướng ngành nghề Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T4, 30 Th03 2016, 10:43 PM
[GẤP!] KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Hình của BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
T3, 15 Th03 2016, 12:10 PM