Site news

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
Tổng hợp ảnh sinh viên tốt nghiệp kỳ 20162B Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Sat, 2 Sep 2017, 9:22 PM
Samsung Software Challenge 2016 Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Fri, 7 Oct 2016, 1:45 PM
Ngày hội Tự do phần mềm nguồn mở SFD 2016 Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Sun, 11 Sep 2016, 9:23 PM
Cuộc thi IT Talent Contest 2016 Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Tue, 17 May 2016, 8:44 PM
Lịch thi HK2 Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Tue, 10 May 2016, 9:18 PM
Khai giảng khóa học mở JavaScript Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Fri, 15 Apr 2016, 6:01 PM
Định hướng ngành nghề Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Wed, 30 Mar 2016, 10:43 PM
[GẤP!] KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Picture of BKICT ELearning BKICT ELearning 0 BKICT ELearning
Tue, 15 Mar 2016, 12:10 PM